ŞARAP ÜRETİMİ ÜÇ AYLIK İŞLETME RAPORUNUN
DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 
- “Şarap Üretimi Üç Aylık İşletme Raporu”ndaki ilk tablonun 1 nolu sütunu “Şarabın Markası”, 2 nolu sütunu “Şarabın Alt Kategorisi”, 3 nolu sütunu “Şarap Üretiminde Kullanılan Üzüm Çeşidi4 nolu sütunu “Dönem İçi Üretim Miktarıve 5 nolu sütunu “Dönem Sonu Stok Miktarı” başlığını taşımaktadır.

- İlk tabloda, firmanın, ürettiği şarap markalarını 1 nolu sütunda sırasıyla belirtmesi, bu markaların karşısına 2 nolu sütuna markanın hangi alt kategoride olduğunu (Beyaz Sek, Kırmızı Sek v.s.), 3 nolu sütuna markanın üretiminde kullanılan üzüm çeşidinin belirtilmesi gerekmektedir.

- İlk tabloda, firmanın, 1 nolu sütunda belirttiği bir şarap markasının üretiminde birden çok üzüm çeşidinin kullanılması halinde, 3 nolu sütunun aynı satırında bu üzüm çeşitlerinin her birinin ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.

-İlk tabloda 4 nolu sütunun “Dönem İçi Üretim” başlığı altında yer alan “Dökme”  hanesinde, raporun ait olduğu dönem içinde “Markalaşmamış Şarap”larla (*) hazırlanan ve bundan sonra kalite kontrol zincirinde etiket üzerinde yer alacak marka ile tanımlanacak olan ürün miktarının, “Ambalajlı” hanesinde ise raporun ait olduğu dönem içinde ambalajlanan ürün miktarı, 5 nolu sütunda raporun ait olduğu dönem sonundaki stok miktarının belirtilmesi gerekmektedir.

“Markalaşmamış Dökme Şarap Stoğu” başlıklı ikinci tablonun “Üzüm Çeşidi” başlıklı sütununda markalaşmamış dökme şarabın üretildiği üzüm çeşidi veya çeşitlerinin belirtilmesi, bu üzüm çeşitlerinin karşısında “Şarap Miktarı” başlıklı sütununda ise bu üzüm çeşitlerinden üretilen şarap miktarının belirtilmesi gerekmektedir.

“Şarap Üretimi Üç Aylık İşletme Raporu”nun her bir dönem için dönemi takip eden ayın 20. günü mesai bitimine kadar,
-Ocak- Şubat-Mart dönemi için Nisan ayının 20. günü mesai saati bitimine kadar,
-Nisan-Mayıs-Haziran dönemi için Temmuz ayının 20. günü mesai saati bitimine kadar,
-Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için, Ekim ayının 20. günü mesai saati bitimine kadar,
-Ekim-Kasım-Aralık dönemi için Ocak ayının 20. günü mesai saati bitimine kadar,
Kuruma iletilmesi gerekir.

                        ……………………………………………………

(*) : Markalaşmamış Şarap” ile, herhangi bir marka oluşumu için gerekli  kupaj işlemine henüz tabi tutulmamış ve şişelemeye hazırlanmamış olduğundan kalite kontrol zincirinde üretildiği üzüm cinsiyle tanımlanan ürün kastedilmektedir