DUYURULAR

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

 

 

KAMUOYU DUYURUSU

  

29.11.2012

          Bilindiği üzere, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun ‘İspirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin satışı’ başlıklı 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası “Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, hertürlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonlarında alkollü içkilerin satışı için ruhsat verilmez. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında ise, hacmen % 5 alkolden fazla alkol içeren yüksek alkollü içkilerin satışı için ruhsat verilmez.” hükmünü haiz bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hükmün uygulanmasıyla ilgili olarak, 28/11/2012 tarih ve 7102 sayılı Kurul Kararında; Kurumumuza yapılan satış belgesi başvurularında, 4250 sayılı Kanunda yer alan ‘her türlü öğretim ve eğitim kurumları’ ile ‘öğrenci yurtları’ ibarelerinin nasıl değerlendirileceği konusu açıklığa kavuşturulmuştur.

         Söz konusu Kurul Kararı ile;

             -‘Her türlü öğretim ve eğitim kurumları’ ibaresinin ‘doğrudan hizmetin verildiği mekanlar ve/veya açık alanlar ile müstakil olarak bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri, bu kapsamda yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriyorlar ise yerleşke sınırları içi’

 -‘Öğrenci yurtları’ ibaresinin ‘doğrudan hizmetin verildiği mekanlar ve/veya açık alanlar ile müstakil olarak bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri’

Şeklinde anlaşılması gerektiğine, uygulamanın bu doğrultuda yapılmasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

                                                                                                                        Suat EVCİMEN

                                                                                                                              Başkan

 

       
Anasayfa Tütün ve Alkol Kontrolü Misyon&Vizyon İletişim Bilgileri
Kurum Hakkında Piyasa Düzenlemeleri Faaliyet Raporu Duyurular
Kurul Üyeleri Dünyadan    
Mevzuat