İdari Yaptırımlar
İdari Yaptırımlar

2018 Yılı

-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2017 Yılı

-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2016 Yılı

-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2015 Yılı

-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2014 Yılı

-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4250 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ Hükümlerine Aykırı Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar


2013 Yılı

-4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4703 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları

-4733 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları