Tütün ve Tütün Mamulleri Analiz, Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Kurulması

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) arasında, İMÜ bünyesinde Kurum ile ilişkili “İMÜ-TAPDK Tütün ve Tütün Mamulleri Analiz, Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı”nın tesis edilmesi, işletilmesi ve akredite ettirilmesi konusunda işbirliği yapılması amacı ile hazırlanan Protokol Kurum Başkanımız Av. Suat Evcimen ve İMÜ Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman tarafından 31 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır.

İMÜ Merkez yerleşkesi içerisindeki dev laboratuvar kompleksi içerisinde yer alacak olan Laboratuvar ülkemizde devlete ait bir tütün ve tütün mamulleri laboratuvarı olarak bir ilk olma özelliğini taşıyacaktır.

Laboratuvarda, tütün ve tütün mamullerinde rutin analizler,  piyasa gözetim ve denetim analizleri, sahte ve kaçak analizleri ve ar-ge analizleri gibi geniş bir perspektifte çalışma yapılması planlanmaktadır. Laboratuvarda analizlere başlanmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Laboratuvarları Ağı (TobLabNet)’nın bir üyesi olan ülkemizin, bu çerçevedeki analizlere de katkı sağlaması ve alanındaki bölgesel ihtiyaçlara da cevap verecek öncü bir laboratuvara sahip  olması öngörülmektedir.