Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yardım Masası
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yardım Masası

4703 Sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" a istinaden

yürürlüğe konulan "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" Çerçevesinde Bilgilendirme


"Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" ile değiştirilen 9. maddesinin (d) bendinde;


(Yetkili kuruluş);


"Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda bilgi verebilecek veya ilgililerin şikâyetlerini ulaştırabilecekleri yardım masaları veya benzeri mekanizmaları kurar ve bunların görev alanları ile irtibat bilgilerini kamuoyuna duyurur."


hükmü yer almaktadır.


Tütün Mamulleri ve Etil Alkol için tıklayınız!