Tütün ve Alkol Yasadışı Ticaretine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
Tütün ve Alkol Yasadışı Ticaretine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Tütün Piyasası Daire Başkanlığı

Tütün ve tütün mamulü arasındaki fark nedir?

İlgili mevzuat ve teknik açıdan;


- Sigara, puro, sigarillo ile enfiye, pipo, çiğneme, nargilelik ve sarmalık kıyılmış tütünler, tütün mamulü olarak adlandırılmaktadır.


- Tütün çiftçisinin yetiştirdiği, kıyılma veya parçalanma gibi herhangi bir işleme tabi tutulmamış yaprak şeklindeki ürün ise tütün olarak adlandırılmaktadır.


Yaprak tütünün, tütün mamulü gibi perakende ticareti yapılabilir mi?

Yaprak tütünün, tütün mamulü (sigara, sarmalık kıyılmış tütün vb.) veya herhangi bir ürün gibi piyasada perakende olarak alınıp satılması mümkün değildir. Ancak gerçek ve tüzel kişiler, ilgili mevzuat doğrultusunda, Kurumumuzdan uygunluk belgesi (Tütün Ticareti Yetki Belgesi) almak şartıyla yaprak tütün ticareti (tütün yetiştiricisi çiftçilerden satın almak, tütün ve tütün mamulü firmalarına satmak, ihracat, ithalat vb.) yapabilmektedir.

Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı

27 Seri Nolu Tebliğ kapsamında Kurumunuza gönderilecek numune miktarı ne kadardır?

Yakalanan sigaranın toplamda 250 paketi aşması halinde Yakalama/El koyma tutanağında belirtilen tüm markalardan onar paket (birer karton) gönderilmesi gerekmektedir. Marka bazında yakalanan sigara miktarının 20 paketten az olması halinde yakalanan miktarın yarısının gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilen numunelerin kargo masrafını kim karşılayacak?

PTT kargo ile gönderilmesi halinde kargo masrafı TAPDK tarafından karşılanmaktadır.

Gönderilen sigaralar iade ediliyor mu?

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) kapsamında Değerlendirme Raporu düzenlenmesi amacıyla Kurumunuza gönderilen sigaralar Tebliğ doğrultusunda iade edilmez ve periyodik aralıklarla TAPDK tarafından imha edilir.
Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kaçakçılıkla mücadele birimlerinden gelen sadece inceleme talebi kapsamında gönderilen numuneler ise incelemeyi müteakip gönderen Kuruma iade edilmektedir.

Yasadışı ürünlerle ilgili inceleme yapıyor musunuz?

Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kaçakçılıkla mücadele birimlerinden gelen inceleme talepleri yerine getirilmektedir.

Yasal olarak piyasaya arz edilen sigarayı nereden satın almalıyım?

TAPDK’dan izin almış perakende tütün mamulü satıcılarından yasal tütün mamullerini temin edebilirsiniz.

Aldığım tütün mamulünün sahte veya kaçak olduğunu düşünüyorum, ne yapmalıyım?

Aldığınız tütün mamulünü TAPDK’ya göndermeniz halinde size ayrıntılı bilgi verilecektir. Sahte veya kaçak olması halinde konu ayrıca ilgili birime de aktarılacaktır.

Kıyılmış tütün satmak yasak mıdır?

TAPDK’dan izin almadan açıkta kıyılmış tütün satışı yasaktır. Ancak bandrollü olarak, resimli sağlık uyarısı ve diğer uyarılar ile Türkçe ibarelerin bulunduğu sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin TAPDK’dan izin almış perakende tütün mamulü satıcılarından satın alabilirisiniz.

Alkol Piyasası Daire Başkanlığı

Etil alkol piyasada hangi amaçlarla kullanılır?

Etil alkol, kozmetik sanayi, kimya sanayi, ilaç sanayi, gıda sanayi (alkollü içki üretimi, meyve işleme vb.) gibi alanlarda kullanılmakla birlikte hastane ve eczaneler gibi tıbbi amaçlı kullanımı da mevcuttur. Son yıllarda gündeme gelen, kurşunsuz benzine katılan biyoetanolün üretimi ve piyasaya arzı da Kurumumuz tarafından düzenlenen bir alandır. Ayrıca, laboratuvarlarda kullanılmak üzere analiz amaçlı analitik saflıktaki etil alkolün piyasaya arzı da söz konusudur.

Etil alkol perakende olarak piyasaya arz edilmekte midir?

Kurumumuz mevzuatı çerçevesinde, marketlerde, denatüre edilmemiş evsel kullanım amaçlı etil alkol ile denaturasyonu için diğer kimyasal maddelerin yanısıra renk maddesi kullanılmış olan temizlik gibi amaçlarla kullanılabilen genel amaçlı kulllanım alkolü son tüketiciye ulaştırılmaktadır.

Perakende olarak piyasaya arz edilen etil alkollerde bandrol bulunmakta mıdır?

Bulunmamaktadır.

Metil alkol piyasada hangi amaçlarla kullanılır?

Ülkemizde metanol üretilmemekte, sadece bazı üretim süreçlerinde yan ürün olarak elde edilmektedir. Metanol başta ağaç ürünleri sanayi olmak üzere, kimya sanayi, döküm sanayi, boya sanayi, ilaç sanayi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Son yıllarda gündeme gelen, motorine katılan biyodizel üretiminde de metanol kullanılmaktadır. Ayrıca, laboratuvarlarda kullanılmak üzere analiz amaçlı analitik saflıktaki metanolün piyasaya arzı da söz konusudur.

Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığı

Alkollü içki nedir?

Hacmen % 0,5 ve daha fazla alkol içeren bira, şarap ve Türk Gıda Kodeksinde yer alan distile alkollü içkiler ile bu kodekste yer almamakla birlikte belirtilen sınırlama dahilinde alkol içeren diğer içeceklerdir.

Bandrol nedir?

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üzerine yapıştırılacak olan, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) logolarını içeren, taklit edilemez nitelikteki açık güvenlik unsurları tüketiciler tarafından, gizli güvenlik unsurları özel olarak üretilmiş taşınabilir cihazlarla kamu denetçileri tarafından tespit edilebilir özelliklere sahip olan kıymetli damga niteliğindeki kağıttır.

Kod nedir?

Bandrole eşit bir statüye sahip olan ve harfler ve/veya rakamları temsil eden özellikli güvenlik işaretidir.

Kodlanmış etiket nedir?

İthal edilecek bira üzerine yurt dışı üretim mahallerinde yapıştırılacak olan üzerine kod basılı etikettir.

Bandrol/kod uygulaması ne zaman başlamıştır?

Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) Genel Tebliği” uyarınca, piyasada 5 Kasım 2007 tarihinden sonra bandrolsüz ürün bulunmayacağı ve satışının yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

İçkinin kaçak olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?

Yasal olarak üzerinde bandrol/kod bulunmayan yurtiçindeki içkiler kaçak olarak tanımlanmaktadır.

Kaçak veya sahte içki insan sağlığına zararlı mıdır?

Kaçak veya sahte içki insan sağlığı için risk teşkil etmektedir. Bu nedenle alkollü içkilerin yasal kişilerden/firmalardan (TAPDK izinli üretici/ithalatçı/toptan, perakende ve açık alkollü içki satıcısı) temin edilmesi doğru olacaktır. Ayrıca, alış veriş esnasında tereddüt doğması halinde Kurumumuzdan bilgi alınabilir.

Kişinin yasal üretici/ithalatçı veya satıcı olduğunu nasıl anlayabilirim?

İçki üzerinde yer alması zorunlu olan Türkçe etiket bilgilerinde, içkinin üretici/ ithalatçı bilgileri yer almaktadır. Sözkonusu üretici veya ithalatçının yasal ve kayıtlı olup olmadığı Kurumumuz www.tapdk.gov.tr web sitesinden sorgulamak suretiyle teyit edilebilmektedir.

Kimler nasıl alkollü içki üretebilir ve ithalatını yapabilir?

Yurt içinde alkollü içki üretimi Kurumumuzdan alınan “Üretim İzni”ne, alkollü içkilerin ithali ise “Dağıtım Yetki Belgesi”ne istinaden yapılabilir. Bu belgelerin alınma şekilleri Kurumumuz web sitesinde “Mevzuat” bölümünde bulunan “Yönetmelikler”de düzenlenmiştir.

Bandrolsüz içkinin yaptırımı nedir?

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ürünleri ya da taklit işaretleri taşıyan ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar ile; bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlara; 4733 ve 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hapis ve para cezası uygulanmaktadır.

Sahte bandrol nasıl anlaşılır?

I. ALKOLLÜ İÇKİ BANDROLLERİ


AÇIK ÖZELLİKLER


A. Gözle Kontrol


-Bandrol üzerinde yazan “Ürün Grup Bilgisi” ile ürün tipi ve ambalaj hacmi eşleşmesi kontrol edilir.

-TAPDK logosuna farklı açılardan bakıldığında pembe-yeşil renk değişimi görülmelidir.

-TAPDK logosu üzerinde bulunan yapraklara farklı açılardan bakıldığında altın sarısı yaldızın görünür görünmez değişimi görülmelidir.


B. Özel Bandrol Kontrol Filtresi İle Kontrol


Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) logosuna özel filtre ile bakıldığında sol pencerde yeşil, sağ pencerede kırmızı renk değişimi görülmelidir.

-Filtrenin ön yüzü size bakacak şekilde tutun.

-Filtreyi, bandrolün Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) logosu olan kısmının üzerine gelecek şekilde yerleştirin.

-Filtre üzerinde bulunan sol ve sağ pencerelerden logonun üzerindeki renk değişimini gözleyin.

-Logo, sol pencereden bakıldığında yeşil, sağ pencereden bakıldığında kırmızı olacaktır.


GİZLİ ÖZELLİKLER


Bandrollere ait gizli bilgiler, kamu kurumları ve kolluk kuvvetlerine temin edilmiş olan özel denetim cihazları ile kontrol edilir.


VERİ KONTROL


A. Akıllı Cep Telefonu Uygulaması İle Kontrol


Akıllı cep telefonunuza indirebileceğiniz BUİS uygulaması ile bandrol üzerindeki Seri Numarasını kontrol edebilirsiniz.

-Kontrol etmek istediğiniz bandrolü seçtikten sonra BUİS uygulamasını açarak akıllı cep telefonunuzu bandrolün üzerindeki QR kodu görecek şekilde konumlandırın.

-QR kod, uygulamadaki çerçeve içine geldiğinde tarama otomatik olarak başlar.

-Tarama başladığı anda uygulama üzerindeki yönlendirmeyi takip ederek ürünü gösterildiği şekilde çevirin.


B. Web Sitesi Üzerinden Kontrol


Bandrol üzerindeki Seri Numarası ile “www.buis.com.tr” adresi üzerinden ürün bilgileri kontrol edilebilir.


C. SMS İle Kontrol


Bandrol üzerindeki Seri Numarası tüm operatörlerden “2847” (BUIS) kısa numarasına sms atılarak ürün ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.


II. KODLANMIŞ ETİKET VE KOD


AÇIK ÖZELLİKLER


Seri üretim şişe ve kutu biralar için kodlama, seri olmayan ve ithal bira ürünleri için kodlanmış etiket kullanılır.

Bira şişelerinde kapak üzerine, kutu bira ürünlerinde ise kutunun alt kısmına uygulanır.

Kodlanmış etiket bulunan ürünün bilgileri ile kodlanmış etiket üzerinde belirtilen hacim ve alkol oranı bilgileri kontrol edilir.


GİZLİ ÖZELLİKLER

Kodlanmış Etiket ve Kodlara ait gizli bilgiler, kamu kurumları ve kolluk kuvvetlerine temin edilmiş olan özel denetim cihazları ile kontrol edilir.


Akıllı Cep Telefonu Uygulaması İle Kontrol

App Store:
www.buis.com.tr/mobile
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov. gib.buis&hl=trBandrol Tipleri
Bandrol Özellikleri

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı

TAPDK’ya bandrolsüz tütün mamulü/ alkollü içki ya da taklit bandrollü tütün mamulü/alkollü içki satışı yapıldığına dair tespit tutanağı gönderdim. Bunlarla ilgili ne tür bir işlem yapıldı/yapılmaktadır?

Kurumumuza gönderilen tespit tutanaklarına ilişkin olarak TAPDK satış belgesini haiz satıcılar hakkında;

- 5607 sayılı Kanun uyarınca suç duyurusunda bulunulmakta,

- Davaya müdahil olunarak 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 8 inci fıkrası kapsamında TAPDK satış belgesinin askıya alınması işlemi için yetkili mahkemeye başvuru yapılmaktadır.

TAPDK’ya bandrolsüz tütün mamulü/ alkollü içki ya da taklit bandrollü tütün mamulü/alkollü içki satışı yapıldığına dair şikayet dilekçesi gönderdim. Bunlarla ilgili ne tür bir işlem yapıldı/yapılmaktadır?

Kurumumuza gönderilen şikâyet dilekçelerine istinaden ilgili mülki idare amirliklerine resmi yazıyla bilgi verilerek 5607 sayılı Kanunun 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında ilgililer nezdinde denetim yapılması talep edilmektedir.

Hukuk Müşavirliği

Tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılık fiillerinde hem adli yaptırım hem de idari yaptırım uygulanması mümkün müdür?

11/04/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenen 13 üncü fıkra hükmüne göre mümkün hale gelmiştir. Yani 11 Nisan 2013 tarihinden sonra işlenen suçlara hem adli hem de idari yaptırım uygulanabilecektir.

Kaçakçılık fiillerine uygulanan yaptırımlar daha caydırıcı hale getirilemez mi?

11/04/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanun ile, daha önce 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yeralan ceza hükümleri daha ağır yaptırımlarla 5607 sayılı Kanuna eklenmiştir. Örneğin 4733 sayılı Kanunun 8/4 maddesinde bandrolsüz ürünlerin ticaretine uygulanan hapis cezası sınırı 2 yıldan 5 yıla kadar iken, 5607 sayılı Kanunda aynı fiile 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.