Duyurular

2014 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemlerine İlişkin Duyuru

Cuma, Ocak 17, 2014

Kurumumuz ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında 2014 yılından itibaren satış belgesi işlemlerine ilişkin başvurular, mülki amirlikler tarafından yetkilendirilecek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilecektir. Yetkilendirilen il ve ilçe müdürlükleri listesi Kurumumuzun internet sitesinde (www.tapdk.gov.tr) “Duyurular” bölümünde yer almaktadır.


2013 yılı ve öncesinde düzenlenen satış belgeleri için 02 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında 2014 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir. Süre uzatım işlemi zorunlu olup, işlem yapılmayan belgeler iptal duruma düşecektir.


Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi gereğince, satış belgeleri için 31 Mart 2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı taktirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü ve/veya alkollü içki) satın alınabilmesi mümkün olmayacak ve mevcutta bulunan ürünlerin Nisan ayı sonuna kadar tasfiye edilmesi zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentlerince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.


İlgili düzenleme gereğince, 31 Mart 2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar satış belgesi için süre uzatım işlemini yaptırmamasına rağmen faaliyetine devam etmek isteyen satıcıların yeniden satış belgesi başvurusu yapmaları ve belge almaları gerekecektir. Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgelerinin 2014 yılı süre uzatım işlemleri de aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.


A)    SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİNİN ÖDENMESİ

I- Kurumumuz tarafından 2014 yılı için belirlenen işlem bedelinin, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı”, ATM cihazları veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi vasıtası ile havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan edilerek Kurum hesabına yatırılması gerekmektedir. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemelerin mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yapılması zorunludur. 


TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere iki farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için Bankada görevli memurun “tahsilatın mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması gerektiği” konusunda uyarılması gereklidir. 


Süre uzatım işlemi bedeli, kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir deyişle TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemesi gerekmektedir. Aksi taktirde, işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi mevcut belge iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.


II- Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yapılan süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut satış belgesi ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğüne başvurulması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesinin sağlanması gerekmektedir.


Yapılan ödemeye ilişkin banka dekontunun ve mevcut satış belgesinin kesinlikle Kuruma gönderilmemesi gerekmektedir.


III- Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, yeni bir belge düzenlenmesine gerek olmaksızın geçerliliğini koruyacağını göz önünde bulundurarak mevcut belgenin muhafaza edilmesi gereklidir.

     
B)    “TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ” İÇKİ PERAKENDE VEYA TOPTAN SATIŞ BELGESİ SAHİPLERİ TARAFINDAN 30/06/2013 TARİHİNE KADAR YAPTIRILMASI ZORUNLU BELGE AYRIŞTIRMASI İŞLEMİ

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03/12/2013 tarihli ve 28840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01/01/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 


Yeni düzenleme gereğince, tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren ve 31/12/2013 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan (sicil no uzantısı “P” olan) Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi ve (sicil no uzantısı “T” olan) Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi sahiplerinin süre uzatım işlem bedelini 31/03/2014 tarihine kadar Kurum hesabına yatırmaları ve belgeleri için 2014 yılı süre uzatım işlemini gerçekleştirmeleri, süresi içinde süre uzatım işlem bedelini yatırdıktan sonra 30/06/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini yetkili birimlere teslim etmeleri ve tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyetleri için ayrı ayrı düzenlenecek olan satış belgelerini teslim almaları zorunludur.

Belge ayrıştırması işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 2014 yılı süre uzatım işlem bedelinin Kurum hesabına yatırılması gerekmektedir.
30.06.2014 tarihine kadar ayrıştırma işlemi yapılmayan belgeler için 2015 yılı süre uzatım işlemi yapılmayacak ve söz konusu belgeler geçerliliğini yitirecektir.

C)    TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE VEYA TOPTAN SATIŞ BELGESİ SAHİBİ OLUP BU ÜRÜN GRUPLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ SATMAYAN VE/VEYA SATMAYACAK OLAN SATICILARIN DİKKATİNE

Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” veya “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi” sahibi olmasına rağmen, halihazırda bahis konusu ürün gruplarından (tütün mamulü /  alkollü içki) herhangi birinin satışını yapmayan ve daha sonra da satışını yapmak istemeyen satıcıların talep etmeleri halinde, 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmadan önce talep dilekçeleri ve mevcut satış belgeleri ile birlikte yetkili birimlere başvuruda bulunmaları ve mevcut belgelerini, satışını yaptıkları ürüne uygun satış belgesi (Tütün Mamulü Perakende / Toptan Satış Belgesi ya da Alkollü İçki Perakende / Toptan Satış Belgesi) ile değiştirmeleri mümkün bulunmaktadır. 


Halihazırda tütün mamulü ya da alkollü içki satışı yapmadığını ve ileride de yapmak istemediğini beyan ederek belgesini değiştirmek isteyen satıcıların başvuruları Şubat ayı sonuna kadar kabul edilecektir. 


Şubat ayı sonuna kadar belge değiştirme işlemi yapmış satıcıların 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini, değişiklik yaptıkları tarihten sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren en geç süre uzatım dönemi sonuna kadar yeni Kurum sicil numaralarını beyan ederek Kurum hesabına yatırmaları gerekecektir. 


Bu şekilde belge değişimi yapacak olan satıcıların 30/06/2014 tarihine kadar yaptırılması zorunlu “belge ayrıştırılması” işlemini yapmasına gerek kalmayacaktır.   


“Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi”ni, “Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi” olarak değiştiren satıcıların daha sonra alkollü içki satışı yapmak üzere yeni “Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” talep etmeleri halinde (4250 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki mesafe şartı da dahil olmak üzere) yürürlükteki mevzuatta aranan şartları sağlamaları zorunlu olacaktır.

D)  AKARYAKIT İSTASYONLARINDA FAALİYET GÖSTEREN “TÜTÜN MAMULÜ ve ALKOLLÜ İÇKİ PERAKENDE SATIŞ BELGESİ” SAHİBİ SATICILARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere, 6487 sayılı Kanunla değiştirilen 4250 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 11’inci fıkrası “Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.” hükmünü haiz bulunmaktadır. 


Güncel mevzuat hükümleri doğrultusunda, akaryakıt-otogaz istasyonu içinde faaliyet gösteren ve “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” veya “Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” sahibi olan satıcıların alkollü içki satışı yapabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.


Buna göre, akaryakıt – otogaz istasyonlarında (hacmen % 5’den düşük alkol içeren) alkollü içkilerin satışına izin vermek üzere, Kanunun yayımı tarihinden (11/06/2013’den) önce düzenlenmiş (sicil no uzantısı P olan) “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” sahiplerinin yalnızca tütün mamulü satışına devam etmek istemeleri halinde 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmadan önce talep dilekçeleri ve mevcut satış belgeleri ile birlikte Şubat ayı sonuna kadar yetkili birimlere başvuruda bulunmaları ve mevcut belgelerini “Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi” ile değiştirmeleri, 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini değişiklik yaptıkları tarihten sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren en geç süre uzatım dönemi sonuna kadar yeni Kurum sicil numaralarını beyan ederek Kurum hesabına yatırmaları; tütün mamulü satışı yapmak istememeleri halinde ise satış belgelerini terk dilekçesi ekinde yetkilendirilmiş birimlere iade etmeleri gerekmektedir

E)    2014 YILI İÇİN BELİRLENEN SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ


1-Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol/Metanol Toptan Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dâhil ilçelerde

2.200 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için

3.300 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde

   900 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için

1.320 TL

2-Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

   220 TL

İlçe merkezlerinde

   150 TL

Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

    50 TL

3-Açık İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dâhil ilçelerde

   900 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

   350 TL

4-Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dâhil ilçelerde

2.200 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde

2.000 TL


*  Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgeleri (P) ile tütün mamulü ve alkollü içki toptan satış belgeleri (T) için yukarıda belirtilen bedellerin iki katı tahsil edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.


                                                                                                                           Suat EVCİMEN
                                                                                                                                 Başkan

  +90 (312) 218 03 00


Söğütözü Caddesi No: 31 - 06520 Söğütözü Çankaya/ANKARA