Duyurular

2017 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşleminin Sona Ermesine İlişkin Duyuru

Cuma, Mart 31, 2017

Kurumumuzca 2003-2016 yılları arasında düzenlenmiş olan ve 31/12/2016 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri / sunum uygunluk belgeleri için 2017 yılı süre uzatım işlemi 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle ve geçmiş yıllar ortalamasının üzerinde bir gerçekleşme oranıyla sona ermiştir.

İşlem bedelini süresi içinde Kurum hesabına yatıran ve gerekli evrakı 31 Mart 2017 mesai saati bitimine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine eksiksiz olarak ibraz eden satıcıların başvuru bilgilerinin sisteme girişi % 99 oranında tamamlanmış bulunmakla birlikte, başvuru bilgilerinin tamamı kısa süre içerisinde sisteme aktarılacaktır.

Satış belgeleri için 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi gerçekleştirmeyen satıcıların, 01 Nisan 2017 tarihinden itibaren ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın almaları mümkün olmayacak ve mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmek istemesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitiren satıcıların güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Kamuoyuna duyurulur.