Kurum Hakkında
Kurum Hakkında

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU


Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 4733 sayılı Kanun ile 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4733 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 5752 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarla Kuruma verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuştur.


- Organizasyon Şeması

- Tütün Piyasası Daire Başkanlığı

- Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı

- Alkol Piyasası Daire Başkanlığı

- Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığı

- Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı

Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığı

Denetim Daire Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Bilişim Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Başkanlık Müşavirliği

Kurul Özel Büro Müdürlüğü

Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü

Etik Komisyonu