İlgili Tebliğler
İlgili Tebliğler

Sıra No


Tebliğ Adı

Resmi Gazete

Tarih ve No

WORD

PDF

1

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği

16/03/2005

257572

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Sıra No:1

17/03/2007

264653

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No:2

06/01/1996

225154

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No:3

18/08/2007

266175

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No:4

07/03/2008

268096

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliği Seri No:1

08/08/2008

269617

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No:5

23/12/2008

270898

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No:6

07/11/2009

273999

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliği Seri No:2

25/06/2010

2762210

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No:(2011/19)

29/12/2010

27800

(5.Mükerrer)11

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No:27)

28/11/2013

2883512

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

08/08/2015

29439