İlgili Yönetmelikler
İlgili Yönetmelikler

Sıra No


Yönetmelik Adı

Resmi Gazete

Tarih ve No

 WORD 

 PDF 

1

Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği

26/09/1995

224162

İthalat Yönetmeliği

31/12/1995

225103

İhracat Yönetmeliği

06/01/1996

225154

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

17/01/2002

246435

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

10/08/2005

25902