Kurul Kararları
Kurul Kararları

Sıra No


Karar Adı

Resmi Gazete

Tarih ve No

WORD

 PDF 

1

Yurt Dışından Numune, Fuar veya Sergi Kapsamında Alkollü İçki İthaline İlişkin Kurul Kararı

26/04/2005

257972

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Belirtilen Teknik Detayların Uygulanması Hakkında Kurul Kararı

04/06/2005

258353

Tütün Mamullerinin Piyasaya Arz Ambalajı Üzerine Fiyat Bilgisi Yazılabilmesine İlişkin Kurul Kararı

05/01/2006

260444

Tütün Mamullerinin Piyasaya Arz Ambalajı Üzerine Fiyat Bilgisi Yazılabilmesine İlişkin Kurul Kararı

28/02/2006

260945

2007 Ürünü Üretici Tütünlerinin Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Satışı Hakkında Kurul Kararı

11/05/2007

265196

Başka Firmalar Adına (Fason) Alkollü İçki Üretiminin Yapılamayacağına İlişkin Kurul Kararı

15/07/2009

272897

2009 Ürünü Üretici Tütünlerinin Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Satışı Hakkında Kurul Kararı

24/06/2010

276218

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 23 üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Kurul Kararı

30/12/2010

278019

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Geçici 3 üncü Maddesi İle İlgili Kurul Kararı

13/01/2011

2781410

2011 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemlerine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı

09/02/2011

2784111

Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararı

30/05/2012

2830812

Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı

27/12/2012

2851013

Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komisyonun; Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı

29/12/2012

2851214

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

16/02/2013

2856115

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Kurul Kararı

21/12/2013

2885816

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Kurul Kararı

21/12/2013

2885817

Tütün Mamullerinde Kullanılan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

09/05/2014

2899518

Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 8164 Sayılı Kararı


06/09/2014

29111
19

8/7/2010 tarihli ve 5756 sayılı Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararının 26/9/2014 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması hakkında 24/9/2014 Tarihli ve 8266 Sayılı Kurul Kararı

03/10/2014

2913820

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Kurul Kararı

24/12/2014

29215


21

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Kurul Kararı

24/12/2014

29215


22

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

05/11/2015

2952323

11/11/2015 tarihli ve 10026 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

24/11/2015

2954224

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

09/12/2015

2955725

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

10/12/2015

2955826

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

11/12/2015

2955927

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ıncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

30/12/2015

29578


28

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 7/5/2011 tarihli ve 27927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/4/2011 tarihli ve 6286 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasını ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına dair Kurul Kararı

27/01/2016

2960629

12/11/2012 tarihli ve 7055 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına dair Kurul Kararı ile değişik 7055 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

19/04/2016

2968930

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı


22/12/2016 2992631

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

14/12/2016

2991832

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

14/12/2016

2991833

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

15/12/2016

2991934

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

17/12/2016

2992135

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

23/12/2016

2992736

Yaprak Sigara Kağıdının Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin 17/05/2017 Tarihli ve 13016 Sayılı Kurul Kararı

21/06/2017

30103