Yönetmelikler
Yönetmelikler

Sıra No


Yönetmelik Adı

Resmi Gazete

Tarih ve No

WORD

 PDF 

1

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26/09/2002  24888

2

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06/06/2003  251303

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06/01/2005 256924

Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

24/01/2008 267765

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

12/11/2008 270526

Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik

17/04/2010 275557

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

10/07/2010 276378

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

04/11/2010 277499

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

07/01/2011 2780810

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

28/04/2011 2791811

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

28/04/2011 2791812

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

28/04/2011 2791813

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

30/10/2011 2810014

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04/04/2013 2860815


Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28/06/2014 2904416


Yaprak Sigara Kâğıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

25/10/2016 29868