Alkol Piyasası Düzenlemeleri
Alkol Piyasası

Alkol Piyasası Daire Başkanlığı;


Görev ve Yetkileri:


Etil alkol ve metanolün üretimi, iç ve dış ticareti, denatürasyonu, ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulması, depolanması, geri kazanımı, işlemesi, üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun uygulanmasına yönelik işlemlere ve tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.


1.  Etil Alkol Sektörü

2.  Metanol Sektörü

3.  Duyurular

4.  E-Bildirge Sistemi

5.  Etil Alkol ve Metanol Dağıtım Yetkisini Haiz Firmalar Listesi

6.  Etil Alkol ve Metanol Dağıtım Yetkisi Sonlanan Firmalar Listesi