Alkol Piyasası Düzenlemeleri
3. Duyurular

3.1. 30/10/2011 tarih ve 28100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik'in 12 nci maddesi 2 nci fıkrası c bendine istinaden firmalardan istenen beyan yazısı formatları


        3.1.1. Anonim Şirketler (Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Temsile Yetkili Kişilerin beyanı yer almalıdır.)

        3.1.2. Limited Şirketler (Şirket Müdürleri ve Müdür dışında Temsile Yetkili Kişilerin tümünün beyanı yer almalıdır.)

        3.1.3. Gerçek Kişiler


3.2. Etil Alkol ve Metanol İthalatı Başvuru Yazısı


3.3. Etil Alkol ve Metanol Analizleri İçin Kurumun Öngördüğü Laboratuvarlar Listesi