Alkollü İçkiler Piyasası Düzenlemeleri
Alkollü İçkiler Piyasası

Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığı;


Görev ve Yetkileri:


27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri hariç olmak üzere, alkollü içkilerin iç ve dış ticareti, dağıtımı, depolanması, geri kazanımı; üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, proje tadilatı, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile 4250 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik işlemlere ve tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.


1.  İlgili Mevzuat Düzenlemeleri

2.  Sektör Firmalarına Yönelik Bilgiler

3.  Kamuoyuna Yönelik Bilgiler

     (Piyasaya arz verileri, izin sahibi firmalar, piyasaya arz edilen ürünler, vb. bilgiler)

4.   E-Bildirge Sistemi

     (Aylık satış bildirimi, fire bandrol bildirimi)