Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Düzenlemeleri
Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı;


Görev ve Yetkileri:


5179 sayılı Kanun hükümleri hariç olmak üzere, Kurumun yetki alanına giren ürünlerin satış ve sunum faaliyetlerine ilişkin izin ve yetki belgelerinin verilmesi, bu faaliyetlere ilişkin piyasa takip ve kontrolünün sağlanması, tütün ve alkol piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması ve tüketicilerin seçeneklerini azaltabilecek rekabet ve reklam koşullarının belirlenmesi çalışmaları ile bu Kanun kapsamındaki ürünlerde bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin kullanımına ilişkin çalışmaları gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütmek.


1. Satıcılara Yönelik Bilgiler

2. Satış Belgesi Talep Eden Kişilere Yönelik Bilgiler

3. Satış Belgesi İşlemleri

4. Satış Belgesi Sistemi Hakkında

5. Sıkça Sorulan Sorular