Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Düzenlemeleri
4. Satış Belgesi Sistemi Hakkında

Kurumumuz internet sitesi ana sayfasında bulunan Satış Belgesi Sistemi linki vasıtasıyla aşağıda belirtilen ekranlara ulaşılmaktadır.


SATIŞ BELGESİ SİSTEMİ


1. Satış Belgesi Başvurusu

1.1. Yeni Belge Başvurusu

       1.1.1. Gerçek Kişi Başvurusu

       1.1.2. Tüzel Kişilik Başvurusu

       1.1.3. Dernek Başvurusu

       1.1.4. Adi Ortaklık Başvurusu

       1.1.5. Kamu Kurumu Başvurusu

1.2. Başvuru Düzeltme
1.3. Referans Numarası ile Takip


2. TAPDK e-Belge Sistemi


3. Satıcı Sorgulama


Tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapmak isteyenlerin 4733 sayılı Kanun gereği Kurumumuzdan yetki alması gerekmekte olup, Kurumumuz bu yetkiyi ilgili mevzuatta aranılan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler adına Satış Belgesi düzenlemek suretiyle vermektedir.


Satış belgesi işlemleri İçişleri Bakanlığı ile Kurumumuz arasında yapılan 25.11.2013 tarihli işbirliği protokolü kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri sekretaryasında, mülki amirlikler eliyle yürütülmektedir.


Satış belgesi işlemlerinin yürütülmesinde TAPDK e- Belge Sistemi adı verilen bir program kullanılmaktadır.


Satış belgesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerce, Kurumun internet sitesinden (www.tapdk.gov.tr - Satış Belgesi Sistemi - Satış Belgesi Başvurusu - Yeni Başvuru Formu) başvuru formunun elektronik ortamda doldurarak referans numarası alınması, ayrıca başvuru formunun çıktısının alınmasının ardından her sayfasının imzalanması ve gerekli başvuru evrakı eklendikten sonra faaliyet gösterilen ildeki yetkili odaya teslim edilerek şahsen veya yetkili temsilci vasıtasıyla ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.


İnternet üzerinde çalışmakta olan TAPDK e- Belge Sistemi, satış belgesi işlemlerinin hızlı, sağlıklı ve kontrollü şekilde yürütülmesine, ayrıca belgeli satıcılara ilişkin paylaşımı uygun görülen bilgilerin başvuru kabul noktalarında ve Kurumda yapılan işlemlerle eşzamanlı olarak güncellenmesi suretiyle Kurumun internet sitesinin kamuoyuna açık ekranlarından yayımlanmasına olanak sağlamaktadır.


TAPDK e- Belge Sisteminin kamuoyuna açık olmayan ekranlarına ancak adına kullanıcı hesabı tahsis edilmiş TAPDK personeli ile İşbirliği Protokolü çerçevesinde satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğü personeli giriş yapabilmektedir.


TAPDK e- Belge Sistemi ile Tütün Mamulü ve/veya Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi, Açık Alkollü İçki Satış Belgesi veya Toptan Satış Belgesi başvurusunda bulunulabilmekte, yapılan başvuruda beyan edilen bilgiler üzerinde değişiklik gerçekleştirebilmekte ve başvurunun değerlendirilme aşamaları takip edilebilmektedir.


Satış Belgesi Sisteminde yer alan “Satıcı Sorgulama” alanından il ve ilçe bazında satıcı listelerine ulaşılabilmekte ve listeler bilgisayara indirilebilmekte, ayrıca ad, soyadı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası gibi bilgiler ile Kurum ya da yetkili oda personeli olmayan kişilerin de satıcı sorgulaması yapabilmesi mümkün bulunmaktadır.