Tütün Mamulleri Piyasası Düzenlemeleri
Tütün Mamulleri Piyasası

Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı;

Görev ve Yetkileri:

A)Tütün mamullerinin üretimi, iç ve dış ticareti ile tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması, her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.


A.1. Tütün Mamulü Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi Alan Firmaların Unvan ve Adres Bilgileri

A.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi Alan Firmaların Unvan ve Adres Bilgileri

A.3. Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar gereğince belirlenen Yetki Belgesi, Beyan, Uygunluk Belgesi, Tütün Kullanım Oranları Tablosu, Veri Tablosu, Başvuru Formu

A.4. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in;

A.5. İç Piyasaya Arz Edilen Tütün Mamulleri Listesi

A.6. Tütün Mamulleri İstatistikleri

A.7. Birleşik Uyarılara İlişkin Bilgiler

A.8. "Genel Uyarılar" ve "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"na İlişkin Bilgiler

A.9. Duyurular

B)Makaronların üretimi, iç ve dış ticareti ile makaron üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması, her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.


B.1. Makaron Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi Alan Firmaların Unvan ve Adres Bilgileri

B.2. Makaron Form Örnekleri

B.3. Piyasaya Arz Edilen Makaron Listesi

C)Yaprak sigara kağıdı üretimi, iç ve dış ticareti ile yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, piyasaya arzı, kuruluş yeri değişikliği, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.


C.1. Yaprak Sigara Kağıdı Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi Alan Firmaların Unvan ve Adres Bilgileri

C.2. Yaprak Sigara Kağıdı Form Örnekleri

C.3. Piyasaya Arz Edilen Yaprak Sigara Kağıdı Listesi


Değerlendirme Raporları (SİGARA) Sorgulama ekranına ulaşmak için tıklayınız