Tütün Mamulleri Piyasası Düzenlemeleri
B.2. Makaron Form Örnekleri

B.2.1. Yönetmeliğin "Kurum internet sitesinde yayımlanacak formlar" başlıklı 26 ncı maddesi gereğince belirlenen Uygunluk Belgesi, Başvuru Formu, Taahhütname, Beyan, Fizibilite Raporu, İzin Listesi, Makine Teknik Bilgi Listesi, Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablosu ile Açıklama Kılavuzu Örnekleri

           B.2.1.1. Uygunluk Belgesi ve Başvuru Formu Örnekleri

                         B.2.1.1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi

                                          [Eki: Temin Edilecek Makine ve Ekipman Listesi ]

                        B.2.1.1.2. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi

                         B.2.1.1.3. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi

                         B.2.1.1.4. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi

                         B.2.1.1.5. Makaron İthalatı Başvuru Formu

                         B.2.1.1.6. Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi

           B.2.1.2. Taahhütname Örnekleri

                         B.2.1.2.1. Taahhütname Örneği [Madde 6/1-e gereği]

                         B.2.1.2.2. Taahhütname Örneği [Madde 9/4 gereği]

                         B.2.1.2.3. Taahhütname Örneği [Madde 9/8 gereği]

           B.2.1.3. Beyan Örneği

                         B.2.1.3.1. Beyan Örnekleri [Madde 6/1-c gereği]

           B.2.1.4. Rapor Örneği

                         B.2.1.4.1. Fizibilite Raporu Örneği [Madde 6/1-ç gereği]

           B.2.1.5. Liste Örnekleri

                         B.2.1.5.1. İzin Listesi [Madde 6/1-e gereği]

                         B.2.1.5.2. Makine Teknik Bilgi Listesi [Madde 9/4-8 gereği]

           B.2.1.6. Tablo Örnekleri

                         B.2.1.6.1. Fiziksel Özellikler Tablo Örneği [Madde 12/2-a gereği]

                         B.2.1.6.2. İhracat Bildirim Tablosu Örneği [Madde 14/2-e gereği]

           B.2.1.7. Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları ile Açıklama Kılavuzu Örnekleri [Madde 12/2-b gereği]

                         B.2.1.7.1. Girdi Bildirim Tablosu Örneği

                         B.2.1.7.2. Girdi Bildirim Açıklama Kılavuzu

                         B.2.1.7.3. Girdi İşlevi Açıklama Kılavuzu

                         B.2.1.7.4. Toksikolojik Veri Tablosu Örneği

                         B.2.1.7.5. Toksikolojik Veri Tablosu Açıklama Kılavuzu

B.2.2. Yönetmeliğin "Kayıtlar" başlıklı 20 nci maddesi gereğince belirlenen Rapor Örnekleri

           B.2.2.1. Bandrol ve Hizmet Bedeli Takip Cetveli

           B.2.2.2. Makaron Hareketleri Bildirim Tablosu

           B.2.2.3. Makaron İç Piyasa Faaliyet Raporu (İç Piyasaya Satış İçin) / Makaron İhracat Faaliyet Raporu (DİR Kapsamı/DİR Harici)

           B.2.2.4. Hammadde Stok Ambarı Faaliyet Raporu / Dönem İçinde Temin Edilen Hammaddelere İlişkin Ayrıntılı Rapor