Tütün Mamulleri Piyasası Düzenlemeleri
A.3. Puro ve Sigarillo

A.3.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi

A.3.2. Beyan

A.3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi

           A.3.3.1.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Puro)

           A.3.3.2.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Sigarillo)

A.3.4. Tütün Kullanım Oranı Tablosu

A.3.5. Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları

           A.3.5.1.  Girdi Bildirim Tablosu

           A.3.5.2.  Girdi Bildirim Tablosu Açıklama Kılavuzu

           A.3.5.3. Girdi İşlevi Açıklama Tablosu

           A.3.5.4.  Toksikolojik Veri Tablosu

           A.3.5.5. Toksikolojik Veri Tablosu Açıklama Kılavuzu

A.3.6. Puro ve Sigarillo İthalatı Başvuru Formu

A.3.7. Puro ve Sigarillo İthalatı Uygunluk Belgesi