Tütün Mamulleri Piyasası Düzenlemeleri
A.4. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticareti

A.4.1. "Piyasaya arz izni" başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, "Tütün mamulleri ihracatı" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile "Tütün mamulleri ithalatı" başlıklı 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi gereğince istenilen Tütün Kullanım Oranları Tablosu Örnekleri

           A.4.1.1.  Tütün Kullanım Oranları Tablosu Örnekleri (Madde 12/2-b,15/5-c gereği)

           A.4.1.2.  Tütün Kullanım Oranları Tablosu Örnekleri (Madde 14/1 gereği)

A.4.2. "Kayıtlar" başlıklı 20 nci maddesi gereğince belirlenen Rapor Örnekleri

           A.4.2.1.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Sigara Üreticisi ve Pazarlayıcısı Firmalar]

           A.4.2.2.  Üç Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Sigara Üreticisi Firmalar]

           A.4.2.3.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Puro/Sigarillo İthalatçısı Firmalar]

           A.4.2.4.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Puro/Sigarillo Üreticisi Firmalar]

           A.4.2.5.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Üreticisi Firmalar]

           A.4.2.6.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Nargilelik Tütün Mamulü Üreticisi Firmalar]

           A.4.2.7.  Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Pipoluk Tütün Mamulü Üreticisi Firmalar]

           A.4.2.8.  Üç Aylık Dönemler Halinde Kuruma Bildirimi Yapılacak Rapor Örnekleri [Puro/Sigarillo/Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü/Pipoluk Tütün Mamulü/Nargilelik Tütün Mamulü Üreticisi Firmalar]

A.4.3. "Kurum internet sitesinde yayımlanacak formlar" başlıklı 26 ncı maddesi gereğince belirlenen Uygunluk Belgesi, İzin Listesi, Rapor, Veri Tablosu ve Taahhütname Örnekleri

           A.4.3.1. Uygunluk Belgesi ve Başvuru Formu Örnekleri 

                         A.4.3.1.1.  Tesis Kurma Uygunluk Belgesi

                         A.4.3.1.2.  Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi

                         A.4.3.1.3.  Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi

                         A.4.3.1.4.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Sigara)

                         A.4.3.1.5.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Puro)

                         A.4.3.1.6.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Sigarillo)

                         A.4.3.1.7.  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi (Sarmalık Kıyılmış/Nargilelik/Pipoluk Tütün Mamulü)

                         A.4.3.1.8.  Tütün Mamulleri İthalatı Başvuru Formu

                         A.4.3.1.9.  Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi

           A.4.3.2. Taahhütname Örnekleri

                         A.4.3.2.1.  Taahhütname Örnekleri (Madde 9/4 gereği)

                         A.4.3.2.2.  Taahhütname Örnekleri (Madde 9/6 gereği)

                         A.4.3.2.3.  Taahhütname Örnekleri (Madde 12/2-h gereği)


           A.4.3.3. Beyan Örneği

                         A.4.3.3.1.  Beyan Örnekleri (Madde 6/1-c gereği)

           A.4.3.4.  Fizibilite Raporu Örneği

           A.4.3.5.  Üretim ve Faaliyet İzninde ya da Bu İznin Temdidinde Aranan İzinler

           A.4.3.6.  Proje Tadilatı Teknik Bilgi Listesi

           A.4.3.7. Girdi Bildirim Tablosu, Toksikolojik Veri Tablosu ve Açıklama Kılavuzu Örneği

                         A.4.3.7.1.  Girdi Bildirim Tablosu Örneği

                         A.4.3.7.2.  Girdi Bildirim Açıklama Kılavuzu

                         A.4.3.7.3.  Girdi İşlevi Açıklama Tablosu

                         A.4.3.7.4.  Toksikolojik Veri Tablosu Örneği

                         A.4.3.7.5.  Toksikolojik Veri Tablosu Açıklama Kılavuzu