Tütün Piyasası Düzenlemeleri
14. Duyurular

14.1.  Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ 09/08/2017 tarihli ve 30149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


14.2.  2016 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 06/06/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


14.3.  2017 yılında alınacak hizmet bedelleri tespit edilmiş olup, 15/12/2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


14.4.  10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 29/11/2015 tarihli ve 29547 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır.


14.5.  10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 nci maddesinde 14/03/2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır.


14.6.  10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 ncü, 26 ncı, 32 nci ve Ek-1'inde 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır.


14.7.  Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır.


14.8.  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 10'uncu Maddesi Gereğince 2011 Yılından İtibaren Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretici Tütünlerinin Alım Satımında Uyulması ve Kullanılması Gereken Tip Sözleşmenin Esaslarını Belirleyen 08/12/2010 Tarihli ve 6051 Sayılı Kurul Kararı 30/12/2010 Tarihli ve 27801 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.