Tütün ve Alkol Kontrolü Düzenlemeleri
3. Tütün ve Alkol Kontrolü ile İlgili Linkler

3.1. AB Tütün Kontrolüne İlişkin Mevzuat
3.2. Ankara Madde Bağımlılığı Araştırma Eğitim ve Tedavi Merkezi (AMATEM)
3.3. Avrupa Konferansı Tütün Mücadelesi Şartı Sonuç Belgeleri(Madrid-İspanya,7–11 Kasım 1988
3.4. Action on Smoking and Health
3.5. Bangladeş Tütün Kontrolü Mevzuatı
3.6. Centre de resources ANTİ-TABAC
3.7. CDC Centers for Disease Control and Prevention
3.8. Dumansız Nefes
3.9. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), World Health Organization (WHO)
3.10. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, WHO Regional Office for Europe
3.11. DSÖ Tütünsüz Avrupa İçin Bakanlar Konferansı Varşova Deklarasyonu (19 Şubat 2002)
3.12. DSÖ Framework Convention on Tobacco Control
3.13. Dumansız Hava Sahası-Havanı Koru
3.14. European Network for Smoking and Tobacco Prevention
3.15. Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM)
3.16. GLOBALink
3.17. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
3.18. İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV)
3.19. Kamil YAVUZ, Karikatür
3.20. Kanada Tütün Kontrolü Mevzuatı
3.21. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)
3.22. Pratisyen Hekimlik Derneği
3.23. Prof. Dr. Orhan KURAL
3.24. Prof. Dr. Recep AKDUR
3.25. QUIT
3.26. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı
3.27. Sağlık Gönüllüleri Türkiye
3.28. Sahtezevk
3.29. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Kararları
3.30. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK)
3.31. Smokefreepartnership
3.32. Smokefree
3.33. Tayland Tütün Kontrolü Mevzuatı
3.34. Tıbbi Onkoloji Derneği
3.35. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi
3.36. Tobacco Control
3.37. Tobacco Free Initiative(TFI)
3.38. Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES)
3.39. Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)
3.40. Türk Dişhekimleri Birliği
3.41. Türk Hemşireler Derneği
3.42. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu (TKASK)
3.43. Türk Kardiyoloji Derneği
3.44. Türk KBB-BBC Derneği/Vakfı
3.45. Türk Tabipleri Birliği (TTB)
3.46. Türk Toraks Derneği (TTD)
3.47. Türkiye Doktorlarını Arıyor (TDA)
3.48. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)
3.49. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği  (T.HASAK)
3.50. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
3.51. Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu
3.52. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
3.53. Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS)
3.54. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
3.55. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM)
3.56. Türkiye YEŞİLAY Cemiyeti
3.57. Tütün Eksperleri Derneği
3.58. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
3.59. Yenigün